Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2009

Chainsaw Rising - A dream of Bruce

Ναι, μου άρεσε τόσο πολύ αυτό που το έχω βάλει παντού.
Υ.Γ. (ή μήπως Π.Γ. μιάς και είμαστε στην αρχή ακόμα;) : Κάποια στιγμή θα τελειώσω και την από κάτω δημοσίευση, κι ας μην διαβάζει κανείς. Αΐ σιχτίρ.

A bold effort to combine the powers of Ronnie James Dio's songwriting and Bruce Campbell's absolute acting through a slight distortion of Rainbow's album Rising

track listing
1.Cellar Woman
2.Run With Bruce
3.Boomstick
4.Do You Spill Your Guts
5.Brucegazer
6.Fight in the Dark

1.Cellar Woman

I don't wanna go
Something tells me no, no, no, no
But traces of my hand
Lead to the cellar and
Say go, go, go

Beware of a place
The smile of Henrietta's rotting face

I'll never return, how do you know?
Cellar Woman
I don't know
I don't know

She can eat your head
First stage of being Dead
Mine, mine, mine

Ride the boomstick
And shoot the dead freak
You can fly, fly

Beware of a place
The smile of Henrietta's rotting face

I'll never return, how do you know?
Cellar Woman, well I don't know
I don't know
I don't know
I don't know

Something in the air
Tells me to beware, no, no, no
Her teeth are like knives
She'll eat away your life
So go, go, go

Beware of a place
The smile of Henrietta's rotting face

I'll never return, how do you know?
Cellar woman, I don't know
I don't know
I don't know
Hey, I don't know

2. Run With Bruce

In the light of the day
You can hear survivors say
Was the sound last night the wind?
Can you feel the change begin?

By the fall of the snow
A single soul will go
The footsteps on the white
There's an unholy light

There's a hole in the sky
Something evil's passing by
What's to come - when Bruce shoots it dies
To run from Bruce

When time makes a turn
The eyes of one will learn
That a sound just like the wind
Only makes the change begin

By the end of the day
What's dead walks again
From things that snap and bite
An unholy light

There's a hole in the sky
Something evil's passing by
What's to come - when Bruce shoots it dies
To run from Bruce

There's a break in the ground
Like the swirling water's angry as they pull you down

When the dead walk you go, yeah
To run with Bruce
Run with Bruce

There's a hole in the sky
Something evil is passing by
What's to come - when Bruce shoots it dies
To run from Bruce
Run with Bruce

Like a beast in a field
He knows his fate is sealed
He runs away from Bruce, oh oooh

Run with Bruce

See the break, you know it's the same
Now it goes
To run, run, run
Run, run, run, run

Run with Bruce
Run with Bruce
Run with Bruce
Run with Bruce
Run, run, run
Now we go run, run, run, run
Run with Bruce
All right
Run with Bruce
Run with Bruce

3. Boomstick

If I'm high on a hill
It'd still been pointing down at me
What did I do and it aims closer every day to my heart
If I'm away from home
And think I'm all alone
It's there, somewhere
I look around to see
And pointing right at me
It's there, beware!

Creeping like a hungry cat
Seen it before
I know it can mean that

The Mighty Boomstick, it's nothing but bad luck
The Mighty Boomstick, running after me
The Mighty Boomstick, it's nothing but bad luck, yeah

I could fly to the moon
But it'd soon find a way to be there
I never knew that being dead would make Bruce want me Kaboomed

It wants a souvenir
To everyone it's clear
It's hooked - with one shot
It wants a blown up corpse
And everybody laughs but not me 'cause I see

It's creeping like a hungry cat
I've seen it before
I know I can mean that

The Mighty Boomstick, it's nothing but bad luck
The Mighty Boomstick, running after me
The Mighty Boomstick, it's nothing but bad luck, yeah
Oh my
The Mighty Boomstick, it's nothing but bad luck
The Mighty Boomstick, running after me
The Mighty Boomstick, it's nothing but bad luck, yeah

It used to be a gun
Now it's a moving holy curse
They seem to believe that
I'd never escape with my death

It wants a souvenir
To everyone it's clear
It's hooked - with one shot
It wants a blown up corpse
And everybody laughs,hah!
but not me 'cause I see

It's creeping like a hungry cat
I've seen it before
I know it can mean that

The Mighty Boomstick, it's nothing but bad luck
The Mighty Boomstick, running after me
The Mighty Boomstick, it's nothing but bad luck, yeah
The Mighty Boomstick, it's nothing but bad luck, yeah


The Mighty Boomstick, running after me
The Mighty Boomstick, it's nothing but bad luck
Bad luck, bad luck, bad luck
And back of a tree, looking back at me
Climbing up my stair
I've just got to beware
Mighty Boomstick, yes, it's bad luck, bad luck

4. Do You Spill Your Guts

Oh na na na na
Mystery to me is something I can't see
But I see you very well
You're slimey, dead, nobody's friend
But there's something inside I can tell

I know a poor man, a rich man
I know I can talk to the King
But nobody here is gonna tell me
I can't find out one thing

I see a Goo around you
Open your chest 'cause I'm walking to you, coming straight or through
Maybe I'm wrong but I know it won't take long to see
Do You Spill Your Guts
Do You Spill Your Guts
Do You Spill Your Guts when you're getting smacked, yeah, yeah
Getting smacked by Ash the Chosen One, yeah

The logical trend has said I'll know in the end
The things that make you rot
So right from the start, I take an aim at your heart
and know that all the while

I know a rich man, a poor man
I know I can talk to the king, yeah
So nobody here is gonna make me believe
I can't find out one thing

I see a goo around you
Open your chest 'cause I'm coming, running, straight on through
I could be wrong but I know it won't take long to see
Do You Spill Your Guts
Do You Spill Your Guts
Do You Spill Your Guts when you're getting smacked, yeah

Do You Spill Your Guts
Do You Spill Your Guts
Do You Spill Your Guts when you're getting smacked.

5. BRUCEGAZER

High noon, oh I'd sell my soul for water
Nine years worth of fighting evil dead
There's no sun in the shadow of BRUCE
See how he glides, why he's lighter than air?
Oh I see his face!

Where is your gun?!!
Is it far, is it far, is it far?
When do we leave?
I believe, yes, I believe

In the heat and the rain
With the whips and chainsaws
To see him fly
So many die
We built a statue of Bruce
With our flesh and body juice
Just to see him fly
But don't know why
Now where do we go?

Living tree, moving fast across the forest
We feel that our time has arrived
The world spins, while we put his dream together
A statue of Bruce to take him straight to the sky
Oh I see his face!

Where is your gun?!!
Is it far, is it far, is it far?
When do we leave?
Hey, I believe, I believe

In the heat and the rain
With the whips and chainsaws
To see him fly
So many die
We built a statue of Bruce
With our flesh and body juice
Just to see him fly
But don't know why
Now where do we go?

All eyes see the figure of the Bruce
As he climbs to the top of the world
No sound, as he rules, instead of just rising
Time standing still, then there's zombie's blood on the sand
Oh I see his face!

Where was your gun?
Was it your hand, was it your hand
When did we leave?
We believed, we believed, we believed

In heat and rain
With the whips and chainsaws
To see him fly
So many died
We built a statue of bruce
With our flesh and body juice
To see him fly

But why
In all the rain
With all the chainsaws
Did so many die
Just to see him fly

Look at my flesh and bone
Now, look, look, look, look, Look at the Statue of BRUCE
I see your Chainsaw rising
Look there, on the horizon oh no, who's rising
And I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home

Time is standing still
You, give back my cut off limb
Ooh ooh ooh ooh
Going home I'm going home

My eyes are bleeding
And my heart is EVIL DEAD
But it's not home
But it's not home
Ooh

Take me back
You, give me back my cut off limb
Ooh ooh ooh ooh

Going home
I'm going home

My eyes are bleeding
And my heart is Evil Dead
But it's not home
But it's not home

Take me back, take me back
Back to my home ooh, ooh, ooh

6. Fight In The Dark

Can't forget her face
What a fucked-up place
Is my hand really a chainsaw?

All the time that's lost
What's the final cost
Will I really get away?

All last night it seems
Just a crazy dream
Of some B-movie superstar

Can't believe it all
Was I really warped
What to do now I don't know

Something's called me back
There's a fight in the dark
Am I gonna be Dead By Dawn?
I'm coming home

Breathed the air before
Heard the thunder roar
Never knew it shouted "BRUUUUCE"

Still I cut'em down
Saw and Boomstick sound
The Evil Dead are no match for me

All last night it seems
Just a crazy dream
Of some B-movie superstar

Through the open door
Into every hellhole
But I've never had more fun than this

Something's calling me back
There's a fight in the dark
Army of Darkness against Chainsaw?

Dead by Dawn, Dead By Dawn, yeah
I'm not gonna be Dead by Dawn

I'm going home, home, home
Going home, home, home
I'm coming back

Don't forget her face
What a fucked-up place
My hand's now a Chainsaw

All this time reversed
What's their final curse
Will I really get away?

All last night it seems
Just a crazy dream
Of some B-movie superstar

Can't believe it all
Did I really get warped
What to do now, yes, I know

Something's calling me back
Like a fight in the dark
Yes, I'm ready to go
And I ain't gonna be Dead by Dawn

I've got my way back home
To the sky
There in the sky
I see the name "Bruce".

Chain

accidental post?